ck go

ck go

Lập công gỡ hòa ở CK Kings Cup, Đức Huy được thưởng nóng cực khủng【ck go】:Đức Huy đã được thưởng nón